Giảm 22% Khóa học Luyện Thi Topik II

Giảm 22% Khóa học Luyện Thi Topik II
Get Deal
Click to Open Site
Unica ( visit store )
Want to say something? Add Comment 

Bạn sẽ học được gì

   – Thành thào kỹ năng nghe và viết tiếng Hàn
   – Tự tin chinh phục kỳ thi Topik II
   – Biết cách xử lý đề thi, vững kỹ năng làm bài thi hiệu quả
   – Nắm chắc kiến thức, học lên trình độ cao hơn

Giới thiệu khóa học

Khóa học Luyện Thi Topik II _ Kỹ Năng Nghe – Viết cùng giảng viên Châu Thuỳ Trang sẽ giúp bạn nhanh chóng luyện tập các nghĩ năng nghe viết một cách hiệu quả.

Luyện Kỹ năng Nghe Trung cấp câu 1~30.

Luyện Kỹ năng Viết Câu 51-52-53.

Giải thích và làm quen mẫu câu viết số 54.

Cùng tham gia khóa học ngoại ngữ tại Unica.vn để tự tin chinh phục kỳ thi Topik thật dễ dàng.

Add Comment